Blochberger Eisproduktion GmbH

UID szám: ATU68909808
FB szám: 419620p
Wiener Neustadti Regionális Bíróság
Königsegg 25
A-2851 Krumbach

Tel: +43 2647 42950
E-mail: info@eis-greissler.at

Elektrokardiogram információ

A HSchG szerinti whistleblower-rendszer

Koncepció, web design
és technikai megvalósítás

Digitális ügynökség WESEO
T: +43 800 400 877 | E: office@weseo.at
www.weseo.at

 

Fotók:

Blochberger Eisproduktion GmbH
www.eis-greissler.at

Jansenberger Photography
www.digitalimahe.at

LA Media OG
www.lamediagrp.com

Thomas Klingenbrunner e.U.

Kreatív ügynökség 13PM
www.13pm.at

Chris-B Photography
www.chris-b.at

Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért és minőségéért. A szerzővel szembeni, a rendelkezésre bocsátott információk felhasználása vagy nem felhasználása, illetve a helytelen vagy hiányos információk felhasználása által okozott vagyoni vagy nem vagyoni károkért való felelősségre vonás alapvetően kizárt, kivéve, ha a szerző részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítható. Az ajánlatok változhatnak, és nem kötelező érvényűek. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozások („hiperhivatkozások”) esetében a felelősség csak akkor merül fel, ha a szerzőnek tudomása volt a tartalomról, és jogellenes tartalom esetén technikailag lehetséges és ésszerű lenne számára a használat megakadályozása. A szerző ezúton kifejezetten kijelenti, hogy a hivatkozott oldalakon a linkek létrehozásakor nem volt látható illegális tartalom. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolódik a linkelt oldalak tartalmától, amely a link létrehozását követően megváltozott. Ez a nyilatkozat vonatkozik a szerző saját weboldalán belül beállított valamennyi linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon szereplő külső bejegyzésekre. Az illegális, helytelen vagy hiányos tartalmakért, és különösen az ilyen információk használatából vagy nem használatából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatóját terheli a felelősség, és nem azt a személyt, aki csupán hivatkozásokkal utal az adott kiadványra.

Szerzői jog és védjegyjog

A szerző törekszik arra, hogy valamennyi kiadványban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait tiszteletben tartsa, saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon, illetve a grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket engedély nélkül használja. A Weboldalon megjelenő és adott esetben harmadik fél által védett valamennyi márkanév és védjegy a vonatkozó védjegyjogszabályok rendelkezései és a mindenkori bejegyzett tulajdonosok korlátlan tulajdonjoga alá tartozik. Egy védjegy puszta említése nem jelenti azt, hogy azt nem védik harmadik felek jogai! A szerző által saját maga által létrehozott, közzétett objektumok szerzői joga kizárólag az oldal szerzőjét illeti meg. Az olyan objektumok, mint például diagramok, hangok vagy szövegek másolása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a szerző beleegyezése nélkül nem megengedett.

A jelen jogi nyilatkozat jogi érvényessége

Ez a jogi nyilatkozat az online kiadvány részének tekintendő, amelyről az Önre hivatkoztak. Ha a jelen felelősségre vonási nyilatkozat egyes részei vagy feltételei nem felelnek meg a jogszabályoknak vagy nem helytállóak, ez nem érinti a fennmaradó részek tartalmát vagy érvényességét.

contactexit