Versenyinformációk
az Eis-Greissler-től

A versenyeken való részvétel feltételei

1. Nyereményjátékok az Eis-Greissler/Eis-Greissler Manufaktur/Café Eis-Geissler által (Facebookon, Instagramon vagy közvetlenül a helyszínen)

.
A versenyeket a Blochberger Eisproduktion GmbH, Königsegg 25, 2851 Krumbach szervezi. A mindenkori beadási határidőt közvetlenül a helyszínen, illetve a Facebook- vagy Instagram-posztokon keresztül közöljük a verseny helyszínén. A részvétel ingyenes és nem kapcsolódik vásárlási kötelezettséghez. A versenyek nem kapcsolódnak a Facebookhoz, és semmilyen módon nem a Facebook által szponzorált, támogatott vagy szervezett. A megadott információk címzettje nem a Facebook, hanem az Eis-Greissler. Ugyanez vonatkozik az Instagramra is. A versenyeken való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen feltételeket és a Facebook Ireland Limited általános szerződési feltételeit, amelyek a facebook.com/terms oldalon érhetők el.

A versenyeken való részvétellel a versenyző elfogadja, hogy nyereménye esetén szükség esetén képeket küldhet az Eis-Greisslernek, és az Eis-Greissler ezeket az Eis-Greissler/Eisgreisslermanufaktur/Café Eis-Greissler Facebook-oldalán, az Eis-Greissler weboldalán vagy az eisgreissler/eisgreisslermanufaktur/cafeeisgreissler Instagram-fiókon közzéteheti.

2. Részvétel

A Blochberger Eisproduktion GmbH alkalmazottai és hozzátartozóik, valamint a versenyben részt vevő más vállalatok alkalmazottai a részvételből ki vannak zárva. A jogi eljárás kizárt. A részvétel személyenként csak egyszer engedélyezett.

3. A versenyfeladat

Az adott versenyen való részvételhez a résztvevőnek teljesítenie kell a meghirdetett feladatot.

4. A nyertesek meghatározása

A nyerteseket nem nyilvános sorsolással határozzuk meg a határidő lejártát követően. Ha egy nyertes nem elérhető, vagy a szokásos módon nem érhető el, akkor egy vagy több másik nyertes kerül kiválasztásra. A nyerteseket postai úton, Facebook- vagy Instagram-üzenetben, kommentben vagy e-mailben értesítjük.

5. Nyeremények

.
A kisorsolásra kerülő nyeremények a nyereményjáték részeként közölt nyeremények. A felajánlott nyeremény készpénzben történő beváltása vagy alternatívája nem lehetséges. A nyeremény nem átruházható. A jogi út kizárva.

6. Adatvédelem

A versenyben való részvétellel a résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eis-Greissler a verseny lebonyolítása és a nyeremény feldolgozása céljából személyes adatait összegyűjtse, tárolja és felhasználja, valamint szükség esetén harmadik félnek továbbítsa. A résztvevők által megadott adatokat az Eis-Greissler az ő hozzájárulásukkal tárolja. Az Eis-Greissler minden technikailag és gazdaságilag ésszerű intézkedést megtesz az általa tárolt adatok védelme érdekében a harmadik felek jogosulatlan hozzáférése ellen. Az Eis-Greissler azonban nem vállal felelősséget azért, ha harmadik félnek mégis sikerül jogellenes módon hozzáférnie ezekhez az adatokhoz. Az adatokat kizárólag belső piackutatásra és saját marketingcélokra, valamint arra használjuk fel, hogy a résztvevőknek információkat küldjünk termékeinkről. A info@eis-greissler.at címen bármikor lehetősége van arra, hogy visszavonja az adatok tárolásához, valamint az adatok fent említett célokra történő felhasználásához adott hozzájárulását, és kérje azok törlését. A hozzájárulás visszavonásával a résztvevő visszalép a versenyben való részvételtől.

7. A felelősség korlátozása

Az Eis-Greissler fenntartja magának a jogot, hogy a verseny visszavonását vagy módosítását az általa nem befolyásolható, előre nem látható körülmények esetén – a résztvevőkkel, a nyertessel vagy harmadik felekkel szembeni felelősség nélkül – visszavonja vagy módosítsa. Az Eis-Greissler nem vállal felelősséget harmadik felek cselekedeteiért vagy mulasztásaiért. Az Eis-Greissler csak az Eis-Greissler, annak törvényes képviselői vagy közreműködői szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén felel a károkért – függetlenül a jogalapoktól.

contactexit